[ English | Bahasa Malaysia ] Hari ini ialah 25 Apr 2024, 05:08 AM (Terakhir dikemaskini pada: 22nd Apr 2024)

Text Red Text Black Text Blue Text Green Text Smaller Text Reset Text Larger

Piagam Pelanggan

. Terakhir dikemaskini: 29 November 2013Jumlah paparan: 11440

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti bagi perkara dibawah:


Penyelidikan

Menerbit dan membentangkan hasil kajian dalam tempoh dua belas (12) bulan setelah tamat projek penyelidikan.

Perkhidmatan Diagnostik Khusus

Menjalankan dan menghantar sekurang-kurangnya 80% daripada keputusan ujian dalam masa yang dinyatakan setiap tahun.
 

Perkhidmatan Perundingan

Memastikan setiap permintaan untuk perkhidmatan perundingan yang dirasakan sesuai dipenuhi.


Perkhidmatan latihan

  1. Memastikan kursus yang dianjurkan oleh Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) sebagai Pusat Serantau SEAMEO TROPMED dijalankan setiap tahun.
  2. Memastikan jawapan yang diberikan kepada semua pemohon untuk latihan lampiran dalam masa satu bulan dari tarikh penerimaan permohonan.

Pengurusan Aduan

Memastikan jawapan yang akan diberikan kepada semua aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

myGOV MAMPU JPA IKU MSC NMMR CRC MyHEALTH MOH Globinmed SPA krste.my

Notis

 

Laman ini sesuai dilihat menggunakan Firefox (24.0) dengan resolusi 1280 x 768 pixels atau lebih.

Lokasi Kami

world

Kami terletak di Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur, Malaysia. Klik pada imej peta untuk melancarkan servis Google Maps.

Hubungi Kami