[ English | Bahasa Malaysia ] Hari ini ialah 25 Apr 2024, 05:56 AM (Terakhir dikemaskini pada: 22nd Apr 2024)

Text Red Text Black Text Blue Text Green Text Smaller Text Reset Text Larger

Pengenalan kepada Pusat Pentadbiran

. Terakhir dikemaskini: 24 Februari 2014Jumlah paparan: 10222

PUSAT PENGURUSAN

Pusat Pengurusan untuk Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) terdiri daripada tiga (3) iaitu Unit Pentadbiran Unit , Sumber Manusia dan Kewangan Unit . Secara umum , Pusat ini adalah bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan yang menyokong aktiviti-aktiviti teras Institut Penyelidikan Perubatan. Fungsi Unit adalah seperti berikut: -

Unit Sumber Manusia

 • Pengurusan Sumber Manusia, ( perkhidmatan dan pengagihan tenaga kerja)
 • Menguruskan urusan pencen
 • Membangun dan mengekalkan Sistem Maklumat Personel (HRMIS)
 • Pengisytiharan Harta
 • Pengurusan Promosi, Disiplin dan Penilaian Prestasi.
 • Memproses permohonan perjalanan ke luar negara
 • Menguruskan Kompetensi dan Program Latihan Perkhidmatan Dalaman

Pentadbiran Am

 • Pengurusan kenderaan
 • Pengurusan fungsi dan upacara rasmi
 • Perolehan dan Pelupusan aset
 • Pengurusan stor
 • Pengurusan Bangunan dan Penyelenggaraan
 • Memastikan penguatkuasaan keselamatan dan isu-isu yang berkaitan.

Unit Kewangan

Pengurusan Kewangan daripada bajet tahunan bagi Institut : -

 • Menyelia, memantau dan mengawal bajet yang diperuntukkan dan menyelia perbelanjaan tahunan
 • Mewujudkan mekanisme kewangan dan kawalan perbelanjaan yang berkesan melalui Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)
 • Melaksanakan, menyelaras dan memantau Sistem Kewangan Elektronik ( eSPKB dan ePerolehan )
 • Meningkatkan kompetensi dan kecekapan kakitangan di Unit Kewangan dengan mengadakan program latihan yang berkaitan.

myGOV MAMPU JPA IKU MSC NMMR CRC MyHEALTH MOH Globinmed SPA krste.my

Notis

 

Laman ini sesuai dilihat menggunakan Firefox (24.0) dengan resolusi 1280 x 768 pixels atau lebih.

Lokasi Kami

world

Kami terletak di Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur, Malaysia. Klik pada imej peta untuk melancarkan servis Google Maps.

Hubungi Kami