[ English | Bahasa Malaysia ] Hari ini ialah 1 Dec 2023, 12:21 AM (Terakhir dikemaskini pada: 27th Nov 2023)

Text Red Text Black Text Blue Text Green Text Smaller Text Reset Text Larger

Objektif Unit Molekul Diagnostik dan Protin

. Terakhir dikemaskini: 07 Mac 2014Jumlah paparan: 9902

Objektif

(i) Makmal rujukan dan pusat kecemerlangan bagi perkhidmatan diagnostik khusus :

a. Makmal rujukan bagi Multiple Myeloma dan Paraproteinemia

 1. Ujian saringan elektroforesis serum/urin
 2. Ujian pengesahan oleh elektro-immunofiksasi
 3. Pengukuran protin spesifik berkaitan dengan Multiple Myeloma

b. Pusat kecemerlangan bagi Pemprofilan Proteomik Penyakit Genetik/IEM

 1. Congenital Disorder of Glycosylation (CDG) Phenotyping
 2. Alpha-1-Antitrypsin (A1AT) Deficient Phenotyping

c. Pusat kecemerlangan bagi Diagnostik Molekul bagi Penyakit Genetik dan In-born Error of Metabolism (IEM) termasuk Penyakit Mitokondria

 1. Autosomal Dominant/ Autosomal Resessive
 2. X-linked Disease/Imprinting
 3. Kerencatan Mental: Sindrom Fragile-X
 4. Penyakit Mitokondria(ii) Research & development in new specialized diagnostics testing.

(ii) Penyelidikan dan pembangunan ujian diagnostik khas baru
(iii) Penyelidikan asas dalam bidang proteomik dan genomik dalam kedua-dua bidang tumpuan utama
(iv) Penilaian kit diagnostik terbaru
(v) Latihan dalam bidang diagnostik khasCore Bussiness

2.1 TERAS PERKHIDMATAN

(i) Menyediakan perkhidmatan diagnostik khas :

A) Pemprofilan Protein Multiple Myeloma dan Paraproteinemia

B) Pemprofilan Proteomik Penyakit Genetik/ In-born Error of Metabolism (IEM)

 1. Congenital Disorder of Glycosylation (CDG) Phenotyping
 2. Alpha-1-Antitrypsin (A1AT) Deficient Phenotyping

C) Diagnostik Molekul bagi Penyakit Genetik dan In-born Error of Metabolism (IEM) termasuk Penyakit Mitokondria

 1. Autosomal Dominant/ Autosomal Resessive
 2. X-linked Disease/Imprinting
 3. Kerencatan Mental: Sindrom Fragile-X
 4. Penyakit Mitokondria

(ii) Mengemaskini dan meningkatkan keupayaan perkidmatan diagnostik melalui penyelidikan dan pembangunan (R&D) ujian diagnostik khas yang menggunakan teknologi tinggi dan canggih.

(iii) Penyelidikan asas dalam bidang proteomik dan genomik di dalam kedua-dua bidang tumpuan utama.

myGOV MAMPU JPA IKU MSC NMMR CRC MyHEALTH MOH Globinmed SPA krste.my

Notis

 

Laman ini sesuai dilihat menggunakan Firefox (24.0) dengan resolusi 1280 x 768 pixels atau lebih.

Lokasi Kami

world

Kami terletak di Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur, Malaysia. Klik pada imej peta untuk melancarkan servis Google Maps.

Hubungi Kami