[ English | Bahasa Malaysia ] Hari ini ialah 29 Sep 2023, 07:40 AM (Terakhir dikemaskini pada: 27th Sep 2023)

Text Red Text Black Text Blue Text Green Text Smaller Text Reset Text Larger

Objektif Seksyen GLP

. Terakhir dikemaskini: 29 Jun 2022Jumlah paparan: 520

  1. Menjalan dan memudahcarakan kajian toksikologi haiwan dos oral tunggal dan dos oral berulang mengikut Prinsip GLP, OECD-GLP dan OECD TG 420, TG 407 dan TG 408.
  2. Menjalan dan memudahcarakan kajian-kajian toksikologi haiwan dos tunggal dan dos berulang mengikut garis panduan antarabangsa seperti International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH), U.S. Food & Drug Administration (FDA), dan European Medicines Agency (EMA).
  3. Menjalankan kajian toksikologi haiwan mengikut Prinsip GLP, OECD-GLP dan OECD TG 420 untuk Monograf Herba Malaysia.
  4. Memberi khidmat nasihat kepada badan-badan kerajaan atau swasta mengenai kajian toksikologi haiwan GLP.
  5. Menjalankan latihan am dan khusus untuk kakitangan NCRF, IMR dan kakitangan dalaman.
  6. Melibatkan diri dan menyelaras bersama Compliance Monitoring Authority (CMA) di bawah National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) atau pemeriksaan pengawasan, lawatan ke fasiliti ujian, mesyuarat, latihan dan sebagainya.
  7. Penyelenggaraan dan pemantauan kemudahan NCRF, IMR selaras dengan Prinsip GLP dan pensijilan OECD-GLP.  

myGOV MAMPU JPA IKU MSC NMMR CRC MyHEALTH MOH Globinmed SPA krste.my

Notis

 

Laman ini sesuai dilihat menggunakan Firefox (24.0) dengan resolusi 1280 x 768 pixels atau lebih.

Lokasi Kami

world

Kami terletak di Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur, Malaysia. Klik pada imej peta untuk melancarkan servis Google Maps.

Hubungi Kami